Upravit stránku

MUDr. Tomáš Zouhar
Anesteziolog

MUDr. Tomáš Zouhar působí na pozici hlavního anesteziologa od roku 2015.  Má mnohaleté zkušenosti ze státních i soukromých zdravotnických zařízení, kde pracoval na vedoucích pozicích.

Pan doktor úspěšně promoval na LF UK v Praze v roce 1983 a oboru anesteziologie a resuscitace se věnuje již od roku 1984. Následně získal atestaci I. i II. stupně a v roce 2008 licenci v oboru urgentní medicíny.

Před nástupem na kliniku  pracoval na pozici sekundárního lékaře ARO v Thomayerově nemocnici Praha. Svou profesní kariéru odstartoval jako odborný asistent na Klinice anesteziologie FVL UK. Dále působil mimo jiné také jako vedoucí lékař pooperační JIP na Gynekologicko-porodnické klinice VFN Praha, jako hlavní lékař v International Medical Services a jako lékař u Zdravotnické záchranné služby Praha.

MUDr. Zouhar je členem České lékařské komory a účastnil se řady odborných kursů a vzdělávacích akcí v zahraničí.

MUDr. Petra Šrámková
Internista

MUDr. Šrámková úspěšně promovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci pracovala jako sekundární lékařka na oddělení onkologie a kardiologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Oboru vnitřní lékařství se věnuje od roku 1998, kdy získala atestaci. V současné době také publikuje články v českých lékařských i populárních médiích, aktivně přednáší a osvětově působí na řadě kongresů a odborných akcí i na mezinárodní úrovni. MUDr. Šrámková je také členkou řady prestižních lékařských společností.

  • Rok pracovala na multicentrické evropské studii NUGENOB – zjištění role kandidátních genů v redukci hmotnosti při různé dietní intervenci
  • Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF UK
  • Česko-francouzská laboratoř klinického výzkumu obezity – společné pracoviště CPL – oddělení tělovýchovného lékařství a Národního institutu zdraví a lékařského výzkumu U 586 Toulouse, Francie

Paní doktorka více jak 7 let pracovala jako interní lékařka-obezitoložka v Klinickém centrum ISCARE a.s. Zde se aktivně věnovala konzervativní léčbě a také především indikaci a péči o nemocné podstupující bariatrické zákroky. Od roku 2003 pracuje zároveň na částečný úvazek v Centru diagnostiky a léčby obezity v Endokrinologickém ústavu v Praze.

  • v roce 1995 získání licence v oboru vnitřní lékařství k provozování soukromé praxe
  • specializace na obezitologii
  • členka České obezitologické společnosti, České chirurgické společnosti – bariatrické sekce a IFSO-International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders