Upravit stránku

MUDr. Tomáš Zouhar
anesteziolog

MUDr. Tomáš Zouhar je hlavním anesteziologem od roku 2015.  Má mnohaleté zkušenosti ze státních i soukromých zdravotnických zařízení, kde pracoval na vedoucích pozicích. Promoval na LF UK v Praze v roce 1983 a oboru anesteziologie a resuscitace se věnuje již od roku 1984. Následně získal atestaci I. i II. stupně a v roce 2008 licenci v oboru urgentní medicíny. Svou profesní kariéru odstartoval jako odborný asistent na Klinice anesteziologie FVL UK. Dále působil mimo jiné také jako vedoucí lékař pooperační JIP na Gynekologicko-porodnické klinice VFN Praha, jako hlavní lékař v International Medical Services a jako lékař u Zdravotnické záchranné služby Praha. MUDr. Zouhar je členem České lékařské komory a účastnil se řady odborných kurzů a vzdělávacích akcí v zahraničí.

MUDr. Petra Šrámková
internista

MUDr. Petra Šrámková je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Oboru vnitřní lékařství se věnuje od roku 1998, kdy získala atestaci. Více než 7 let pracovala jako interní lékařka-obezitoložka v Klinickém centrum ISCARE a.s. Zde se aktivně věnovala konzervativní léčbě a také především indikaci a péči o nemocné podstupující bariatrické zákroky. V současné době také publikuje články v českých lékařských i populárních médiích, aktivně přednáší, spolupracuje na mezinárodních studiích, a přednáší na odborných akcích i na mezinárodní úrovni. Je členkou České obezitologické společnosti, České chirurgické společnosti – bariatrické sekce a IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders).