Upravit stránku

Iva Šedivá

Staniční sestra operačních sálů

Iva Šedivá působí na OB Klinice již od roku 2010, kdy zde začínala jako externí pracovník. Členem našeho týmu je od roku 2014. Iva působí na pozici staniční sestry operačních sálů od roku 2016. Má mnohaleté zkušenosti ze státních i soukromých zdravotnických zařízení, kde pracovala na různých pozicích.

Iva úspěšně absolvovala Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi v roce 1989. Následně se v průběhu let nadále vzdělávala a úspěšně zakončila specializační studium v oboru Perioperační péče v oboru chirurgie a ortopedie.

Svou kariéru odstartovala ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Dále působila v dalších zdravotnických zařízeních jako Clinicum, a.s. v Praze Vysočanech nebo ve Věznici Jiřice. Před nástupem na OB Kliniku pracovala ve Fakultní nemocnici na Bulovce.

Pravidelně absolvuje odborné semináře v rámci celoživotního vzdělávání. Je držitelkou těchto osvědčení - k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, k výkonu perioperační sestry v oborech ortopedie a chirurgie či k výkonu práce ve vězeňství.

Gabriela Odehnalová,
staniční sestra lůžkového oddělení

„Jsem ráda součástí týmu, který má společný cíl a to spokojenost klienta. Plastická chirurgie sama o sobě je velmi zajímavý obor, ve kterém se klientovi plní sny.“

Gabriela Odehnalová, Dis.
vrchní sestra lůžka

Gabriela Odehnalová se oboru bariatrie a plastické chirurgie a věnuje již 6 let. Funkci vrchní sestry lůžka na naší klinice zastává již od roku 2009. V OB CARE zodpovídá za lůžkové oddělení a JIP. Vede také tým sester a pomocného personálu a organizuje provoz. Její četné pracovní zkušenosti jí pomáhají plnit práci svědomitě a podávat klientům nejkvalitnější péči.

Své profesionální zkušenosti začala Gabriela Odehnalová nabírat na Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole v Brně. Po svém studiu byla součástí týmu v Masarykově onkologickém ústavu v Brně nebo například ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Svou práci odvádí svědomitě a za nejdůležitější považuje to, aby klientům byla podána ta nejkvalitnější péče v příjemném prostředí. Pravidelně také absolvuje odborné semináře v rámci celoživotního vzdělávání sester.

  • Držitelka registrace Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
  • Odborné semináře v rámci celoživotního vzdělávání zdravotních sester
  • Četné zkušenosti s pacienty

Lenka Kotalová
vrchní sestra ambulance

Lenka Kotalová působí na klinice od roku 2010 a je zodpovědná za provoz ambulantní části. Na pozici hlavní ambulantní sestry má na starosti zajištění chodu všech ambulancí, jako např. interní a chirurgické.

Na pozici zdravotní sestry má Lenka Kotalová bohaté zkušenosti z velkých státních i soukromých zdravotnických zařízení. Kromě ambulantního sektoru pracovala také na operačních sálech a lůžkových odděleních.

Profesní zkušenosti jí tak umožňují komplexní náhled na poskytovanou zdravotní péči.